น้องมิกิ- 3-1 ไม่ใช่ราคาม้าแข่ง แต่เป็นจำนวนคนเย็ด